Zapopradzie / Zapopradzie (the land over the Poprad River)

Tekst i Fotografie: © Konrad Rogoziński

PL / ENG

Zapopradzie

Zapopradzie (the land over the Poprad River)

Turystyczne i rekreacyjne serce Muszyny. Tworzona etapami od lat inwestycja z każdym miesiącem staje się piękniejsza i bardziej atrakcyjna. Znajdziemy tu ogrody tematyczne m.in. Ogrody Zmysłów, Ogrody Baśni i Legend, Ogrody Magiczne i Ogrody Miłości. Jest też wieża widokowa z piękną panoramą Doliny Popradu. Dla tych ze sportowym zacięciem jest skatepark, ścieżki piesze i rowerowe, lodowisko, które w ciepłych miesiącach zamienia się w prawdziwą, wielofunkcyjną halę sportową, siłownie na świeżym powietrzu oraz kompleks podgrzewanych basenów. Znajdziecie tu również dobrą infrastrukturę gastronomiczną – restauracje, bary, kawiarnie, lodziarnie i pijalnię czekolady. Ponadto, w ciepłych miesiącach otwarta jest pijalnia wody mineralnej „Antoni”.

W najbliższych miesiącach oddane do użytku zostaną kolejne miejsca godne odwiedzenia m.in. stawy z ptactwem wodnym, ptasie woliery i nowa promenada nad Popradem.

The tourist and recreational heart of Muszyna. An investment which has been created gradually and is becoming more and more beautiful and attractive day by day. We will find here theme parks such as the Gardens of Senses, the Gardens of Fairy Tales and Legends, the Magic Gardens and the Gardens of Love. There is also a panoramic tower with a gorgeous panorama of the Poprad River valley. For sports enthusiasts, there are hiking and cycling paths, a skatepark, an ice rink which during warm months transforms into a real, multipurpose sports venue, outdoor gyms and the center of heated swimming pools. You will find here food and beverage services – restaurants, bars, cafés, ice-cream parlours and a chocolate café. Moreover, in warm months ‘Antoni’ pump room is open.

In the upcoming months, places such as ponds with water birds, aviaries and a new promenade over the Poprad River will be brought into use.