Podzamkowy zespół dworski / Castle Boroughs in Muszyna

Tekst: © Zuzanna Długosz

Fotografie: © Konrad Rogoziński

PL / ENG

Podzamkowy zespół dworski

Castle Boroughs in Muszyna

Przy ulicy Kity usytuowane zostały najcenniejsze zabytki – nowa siedziba Muzeum Regionalnego (przykrytego prawdziwym gontem!), zrekonstruowany Dom Starostów i Kordegarda. Te odmiennie wyglądające budynki przypominają o historii Państwa Muszyńskiego.

Kordegarda była wykorzystywana przez Harników, a Dom Starostów był używany od przełomu XV/XVI wieku. Wcześniej Starostowie mieszkali na Zamku na górze Baszta. W ostatnich latach wokół ruin prowadzone są liczne prace: wykopaliskowe, rekonstrukcyjne i umacniające. Jest on również bardziej widoczny w nocy, dzięki pomysłowej iluminacji. Dla spragnionych cienia w upalne dni Dom Rzemiosła będzie atrakcyjną alternatywą ze względu na szeroki wachlarz odbywających się tam warsztatów.

Warto  od czasu do czasu rzucić okiem na plakaty, które informują o  aktualnych wydarzeniach takich jak jarmarki, koncerty i wiele innych.

Visiting Muszyna, you may find the most valuable historic sights hidden in Kita Street – a new seat of the Regional Museum of Muszyna State (covered with a real shingle!), a reconstructed Manor of Starosts (Dom Starostów) and the Guardhouse (Kordegarda). These completely different edifices remind us of the history of Muszyna State.

The Guardhouse was dwelled by so-called ‘harnicy’ (the army of Muszyna State) and the Manor of Starosts was used until the turn of 16th century. Before, starosts had lived in the castle on Baszta Hill. In the recent days, the ruins of the castle have been a subject of various works i.e. excavations and reconstruction. It is also more visible at night due to a creative illumination. For those who seek shadow during summer days, the House of Potter would be a great idea as you may find there a wide range of different workshops.

It is a good idea to keep eye on the posters which contain information about current events such as fairs, concerts and many more.