Ogrody Biblijne / The Biblical Garden

Tekst: © Zuzanna Długosz

Fotografie: © Konrad Rogoziński

PL / ENG

Ogrody Bibijne

The Biblical Garden

Wycieczka po Ogrodach Biblijnych (usytuowanych nieopodal kościoła pod wezwaniem Świętego Józefa w Muszynie) oferuje strawę dla ciała jak i dla duszy. Miejsce to przybliża odwiedzającym postacie i wydarzenia opisywane na kartach Pisma Świętego za pomocą roślin pochodzących z Ziemi Świętej  oraz konstrukcji – znajduje się tam ponad sto kompozycji opatrzonych tabliczkami, które przenoszą nas w czasy chrystusowe. Ogród ten, dzięki swojej środkowej części, która ukazuje życie mieszkańców Palestyny, ma wymiar zarówno ekumeniczny jak i edukacyjny. Ta część przybliża nam również krajobraz Ziemi Świętej.

A trip to the Biblical Gardens (situated by the Church of Saint Joseph in Muszyna) will satisfy both your body and your mind. There, we are familiarized with characters and events described in the Holy Bible with the use of plants coming from the Holy Land and various constructions – there are over a hundred signposted compositions which take us for a journey to the times of Jesus Christ. Thanks to the middle part of the Garden which shows the life of Palestinians, it has either ecumenical or educational dimension. This part also depicts the landscape of the Holy Land.

ul. Kościelna 64,  33-370 Muszyna

muszynskieogrodybiblijne.pl

Godziny otwarcia / opening hours: 

wt – sb  / Tu – Sat:  10:00 – 18:00